"Het beter laten presteren en functioneren van organisaties in de (semi) publieke sector."

De werkwijze van SEQU is pragmatisch met een bedrijfsmatige blik. Zo pakken we problemen en vraagstukken aan. We zorgen voor persoonlijke begeleiding en korte lijnen, zowel richting onze professionals als onze opdrachtgevers.

Winnaar FD Gazelle Award 2023

Het Financieel Dagblad heeft SEQU voor 2023 wederom verkozen tot Gazelle. Met altijd focus op kwaliteit, horen wij voor het tweede jaar op rij bij de snelst groeiende ondernemingen in Nederland.

Voor
professionals

SEQU is altijd op zoek naar gemotiveerde professionals die hart hebben voor het werken bij de (semi) overheid.

Voor
opdrachtgevers

Energieke en gemotiveerde professionals om complexe problematiek te overzien én op te lossen.

Benieuwd wat voor soort opdrachten wij uitvoeren?

Interimmanager Veiligheid en Vergunningen/ Toezicht/ Handhaving

Bij diverse gemeenten het vervullen van interimmanagers functies, waar naast het aansturen en coachen van teams, ook vaak een veranderopgave aan ten grondslag ligt. Dat kan zowel op inhoud zijn (implementeren van nieuwe wetgeving) als op organisatievraagstukken. Zoals het samengaan van verschillende teams of afdelingen.

Adviseur Openbare Orde en Veiligheid

Het opstellen van het veiligheidsbeleid, eerste adviseur van de burgemeester, samenwerken met omliggende gemeenten en veiligheidspartners, zoals Politie, OM, RIEC’s, Veiligheidsregio’s en Zorg- en Veiligheidshuizen.

Projectleider Ondermijning

Opstellen en uitvoeren van ondermijningsbeleid. Van activiteiten gericht op preventie (zoals het vergroten van de meldingsbereid in wijken en het vóórkomen dat kinderen het criminele pad op gaan) tot repressie: het coördineren van integrale acties die worden gehouden.

Strategisch adviseur

Bij Politie, Ministerie Justitie & Veiligheid, Provincies en gemeenten worden vaak meer-jaren beleidsprogramma’s gemaakt, waarbij naast inhoud ook een financieel- en wetgevingscomponent een rol spelen. Je werkt nauw samen met de verantwoordelijk portefeuillehouder/ bestuurder en bent betrokken bij politieke afstemming en besluitvorming.

Jurist Handhaving/ Veiligheid

Het veiligheidsdomein is bij uitstek het domein waar veel wet- en regelgeving aan ten grondslag ligt. Deze wetten moeten worden geïmplementeerd en vaak ook vertaald naar gemeentelijke plannen, zoals in de APV of in algemene verordeningen. Aspecten die hierbij steeds belangrijker worden zijn mediation en gegevensdeling in het kader van de AVG.

Veiligheidsfunctionaris

De ‘hands-on’ professional. Die volop in de praktijk staat, aan de slag gaat met casuïstiek, van jeugd- tot vuurwerkoverlast. Gemeenten helpt bij de aanpak van mensen met verward gedrag en vaak het eerste aanspreekpunt is voor inwoners en ondernemers die overlast ervaren in hun woon-, werk- en leefomgeving.

Consultant opdrachten

Het adviseren van opdrachtgevers over een complex vraagstuk. Dat kan gaan over het vergroten van bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid en integriteit, tot het opstellen van adviezen en evaluaties gekoppeld aan incidenten. Zoals de COVID-crisis, ingewikkelde handhavingsvraagstukken en incidenten bij bedrijven en instellingen waar gemeenten een toezicht- en controlerende taak hebben.

Via onze LinkedIn-pagina houden we je graag op de hoogte over onze werkzaamheden!

Onze opdrachtgevers zijn o.a.:

Wat we doen:

Onze oplossingen

Detachering

Bij een concrete vraag of project binnen de (semi) overheid, op het gebied van openbare orde en veiligheid, handhaving, toezicht, zorg & veiligheid bieden wij mensen aan op basis van detachering.

Consultancy

Wanneer een opdrachtgever blijvend resultaat wil voor een complex vraagstuk, hebben wij professionals die veel kennis en ervaring hebben op juridisch-, organisatorisch-, inhoudelijk- of financieel gebied.

Interim

Wanneer een organisatie behoefte heeft aan leiderschap en stabiliteit heeft SEQU ervaren interim-managers.

TOP