Opdrachtgevers

Opdrachtgevers kunnen ervan uitgaan dat wij energieke en gemotiveerde professionals leveren die bekend zijn met het publieke domein, die goed zijn opgeleid, inzetbaar zijn om complexe problematiek te overzien en op te lossen, samenwerkingsgericht zijn en communicatief sterk. Daarnaast staan wij voor blijvend en duurzaam resultaat.

De professionals die wij leveren zijn ondernemend, resultaatgericht en bovenal jong van geest. Zij hebben kennis van zaken, een persoonlijk ontwikkeltraject doorgemaakt en weten hoe het politiek-bestuurlijke speelveld werkt. De professionals zijn als ZZP’er aan SEQU verbonden of zijn bij ons (tijdelijk) in dienst.

Onze opdrachtgevers zijn o.a.:

Ontwikkeling

SEQU staat ook voor ontwikkeling. We zorgen ervoor dat ondernemerschap steeds meer gemeengoed wordt binnen de (semi)overheid. Onze professionals trainen en coachen we hier ook op: door een ondernemersbril kijken naar complexe (maatschappelijke) vraagstukken, zodat zij daadwerkelijk het verschil kunnen maken.

Vraagstukken terugbrengen naar de kern, oog hebben voor de mens, ook oog hebben voor de impact van een vraagstuk en het aandragen en uitvoeren van concrete oplossingen. Hiermee onderscheidt SEQU zich van andere detacheerders in het publieke domein!

TOP