Talent Motivatie Analyse (TMA)

TMA helpt mensen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, zodat ze effectiever en gelukkiger in hun werk worden.

TMA maakt loopbaankeuzes, loopbaanontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling overzichtelijk door een concreet inzicht te bieden in talenten, competenties en capaciteiten van mensen. Dit kan zowel individueel als groepsgericht.

Een onderdeel van de TMA methodiek is de TMA analyse. De TMA analyse brengt door middel van een vragenlijst 22 drijfveren en 44 talenten in kaart. Zo kom je erachter wat de intrinsieke motivatie, de aanleg voor competenties en het voorkeursgedrag van een kandidaat is.

Met andere onderdelen van de TMA methodiek -zoals de competentiematch en de 360 graden feedback- wordt inzichtelijk gemaakt welk gedrag iemand daadwerkelijk laat zien en hoe zich dat verhoudt tot het voorkeursgedrag. Zo wordt duidelijk wat de sterktes en de ontwikkelpunten zijn aangaande competenties en in het gedrag van mensen in hun dagelijks werk.

Diverse professionals verbonden aan SEQU zijn gecertificeerd en ervaren in het afnemen van TMA analyses. SEQU zet TMA in als instrument voor persoonlijke ontwikkeling. In het maken van team-analyses en bij potentieel- analyses. Hierbij wordt gekeken naar de talenten van mensen in relatie tot competenties, capaciteiten, opleiding en ervaringen.

Meer weten over wat de TMA voor u of uw organisatie kan betekenen?

TOP