Over SEQU


SEQU is in 2018 opgericht door Ellen de Milliano en Jeroen van Dijk. Ondernemende mensen die hun sporen hebben verdiend in de publieke sector en in het bedrijfsleven.

Jeroen van Dijk

Jeroen heeft verschillende bedrijven opgezet en is ervaren klankbord voor ondernemers en bestuurders. Hij heeft zitting in verschillende toezichthoudende organen en is daarnaast o.a. fractievoorzitter geweest in de Tilburgse gemeenteraad.   Jeroen richt zich vooral op de strategische- en commerciële aspecten van SEQU in het algemeen, en de begeleiding van onze professionals in het bijzonder.

Doelgericht, met oog voor het proces.

Ellen de Milliano

De dagelijkse leiding van SEQU is in handen van Ellen de Milliano. Als Bestuurskundige heeft zij ruim 10 jaar bij de overheid gewerkt. Veelal in strategische advies- en managementfuncties binnen het veiligheidsdomein. De dynamiek, complexiteit en de verschillende politiek-bestuurlijke belangen in dit domein zijn haar op het lijf geschreven.

Incidenteel vervult Ellen nog opdrachten, met name bij landelijke opdrachtgevers, om voeling te houden met de veiligheidspraktijk. De passie voor dit werkveld brengt zij vol overtuiging over aan de SEQU-professionals.

Procesgericht, met oog voor het doel.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij ondersteunen de projecten van Yours2Plan. De projecten zijn erop gericht om talentvolle HBO studenten Integrale Veiligheidskunde, Recht en Bestuurskunde met persoonlijke begeleiding en coaching een opstap te bieden naar stage en een carrière in het veiligheidsdomein.

Dit initiatief sluit volledig aan bij de missie en visie van SEQU: young professionals het enthousiasme overbrengen voor het veiligheidsdomein en hen motiveren voor een mooie loopbaan binnen de overheid.

Wij steunen Yours2Plan niet alleen financieel, maar ook door middel van gastcolleges of het bieden van een persoonlijk gesprek ter voorbereiding op een sollicitatie.

TOP