Consultancy

Wanneer een opdrachtgever blijvend resultaat wil voor een complex vraagstuk, hebben wij professionals die veel kennis en ervaring hebben op juridisch-, organisatorisch-, inhoudelijk- of financieel gebied.

Voor complexe vraagstukken in een organisatie is een team beschikbaar, waarbij onze expertise vooral ligt binnen het brede veiligheidsdomein. Onze SEQU-professionals werken op projectbasis en vooraf is duidelijk welk concreet resultaat of oplossing de opdrachtgever verlangt.

Het advies dat wordt gegeven is onafhankelijk, los van de interne organisatie. Het gaat vooral om strategische en tactische vraagstukken.

Behoefte aan consultancy?

TOP